Vi värnar om miljön

Utan krav från myndigheterna har vi gjort en unik satsning på miljön, vilket gör oss till landets miljövänligaste tvätteri av mattor. Allt med en livsfilosofi : Värna om vår miljö!

Ett aktivt och förebyggande miljöarbete har alltid varit en naturlig del i vår verksamhet. Våra åtgärder kring att värna för miljön uppfyller kraven för certifieringen ISO 14001.

» Investerat i ett reningsverk som tar bort tungmetaller som inte det kommunala reningsverket klarar av.

» Återvinner vatten.

» All el vi förbrukar kommer från vatten- och vindkraft.

» All uppvärmning av vår fastighet och vårt varmvatten kommer från fjärrvärme.

» Utbildat samtliga chaufförer i eco-driving.

» Införskaffat fordon med gasdrift i vår bilpark