Välkommen till Mattab – Din leverantör av entrémattor

Vi är en rikstäckande leverantör inom entrémattor. Med lång erfarenhet och god miljömedvetenhet underlättar och effektiviserar vi mattservice med en enkel och bekymmersfri helhetslösning!

Mattab startades 2001 och är specialister på entrémattor. Med säte i Norrköping servar vi mer än 2000 företag runt om i landet. Våra entrémattor ger ditt företag bättre miljö i form av renare, fräschare och snyggare golv.

Vi värnar om miljön!
Utan krav från myndigheter har vi gjort unika satsningar på miljön vilket gör oss till landets miljövänligaste aktör inom entrémattor. Ett aktivt och förebyggande miljöarbete har alltid varit en naturlig del i vår verksamhet. Våra åtgärder kring att värna för miljön uppfyller kraven för certifieringen ISO 14001.

Kvalitet och säkra leveranstider
Alla kunder skall känna förtroende för våra produkter och vårt sätt att arbeta. Grunden för vårt kvalitetsarbete utgörs av ett system som uppfyller kraven i ISO 9001. Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten avseende uppställda kvalitetsmål.

Milstolpar genom åren

»  2001  Mattab bildas och verkar en källarlokal på Stockholmsvägen i Norrköping.

»  2004  Flyttar till nya lokaler och satsar på nya moderna maskiner.

»  2008  Nybyggt fräscht tvätteri. Tvätteriet i Norrköping är Sveriges mest miljövänliga med ett eget reningsverk.

»  2009  Mattab blir av Dagens Industri, utsedd till ett Gasell-företag, även 2010.

»  2010  Mattab uppfyller kraven för ISO 9001 och ISO 14001 certifiering.

»  2011  Mattab uppnår rating AAA, vilket är högsta kreditvärdering i Soliditets kreditvärderingssystem.

»  2013  Mattab blir en del av CWS-Boco Sweden AB.

»  2015  Mattab växer, ny fastighet byggs intill och bilparken utökas och blir större.