Landets miljövänligaste tvätteri

Tvätteriet i Norrköping är Sveriges mest miljövänliga. Här tvättas mattor åt över 2000 företag

Förutom miljösatsningen för tvätteriet som ständigt är närvarande i vårt arbete har vi också satsat på en ljus och trevlig arbetsmiljö med låg ljudnivå.

För oss är det naturligt att lägga vikt vid att kvalitetskontrollera och ständigt utveckla denna del av verksamheten.

Vi engagerar oss även extra kring ergonomin för att säkerställa minimal belastning på personalen och anpassa arbetsmetoder för att aktivt underlätta arbetet.